Ruda


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:Ukraina, obwód żydaczowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Wieś w rejonie żydaczowskim, obw.lwowski, dawniej w powiecie żydaczowskim, woj.stanisławowskie.
Razem z Ganowcami i Kochawiną stanowiła miejscowość nad rzeką Stryj, około 12 km na pdn. od Żydaczowa.
Kilka kilometrów za sanktuarium maryjnym, po lewej stronie drogi do Łowczyc znajduje się zdewastowany cmentarz żołnierzy armii austro-węgierskiej poległych w I wojnie. Ocalały jedynie fragmenty bramy z napisem 1918, szczątki grobów i ruina kaplicy z inskrypcją „(…) DEN FÜRS VATERLAND (…) GEFALLENEN 1(…)”.

Opracowanie:Maria Gonta
Data danych:2008-07-06
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej