Różanka


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Włodawa, pow. włodawski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Teren cmentarza jest teoretyczne ogrodzony, jednak nie ma żadnej tablicy ani nagrobka z informacją że jest to cmentarz żołnierzy z I wojny światowej. Położony jest on na skraju wsi, z jednej strony jest pole a z drugiej gospodarstwo.

Opracowanie:Kuba Charęża
Data danych:2008-07-11
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej