Żytkiejmy II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Dubeninki, pow. gołdapski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Tablica pamiątkowa przy głównej drodze w centrum wsi.

Opracowanie:Wolhynien
Data danych:2008-07-11
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej