Dziesiętniki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, obwód miński, rejon Wołożyn
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Dzisiaj obwód miński, rejon Wołożyn; dawniej – pow.wołożyński, gm.Wiszniew w woj. nowogródzkim.
Wieś przy drodze Wołożyn – Oszmiana, w pobliżu linii kolejowej Lida-Mołodeczno. Przy drodze na Holszany znajduje się cmentarz wojenny z I wojny światowej. Graniczy z cmentarzem prawosławnym i z drugiej strony z cmentarzem wielowyznaniowym (katolicko-prawosławno-tatarski). Założony na planie zbliżonym do kwadratu, ogrodzony niskim murem kamiennym. Na kulminacji lekko pofałdowanego terenu znajduje się pomnik w kształcie rotundy przykrytej kopułą. Kopuła zwieńczona rzeźbą orła. Nieregularnie ułożone kwatery wojskowe składają się z rzędów mogił oznaczonych prostokątnymi betonowymi kostkami. Widocznych jest również kilkanaście kamiennych steli z płaskorzeźbami krzyża żelaznego. Na cmentarzu pochowano ok. 500 żołnierzy niemieckich poległych w latach 1915-1917 oraz nieustaloną liczbę żołnierzy rosyjskich. Cmentarz uporządkowany i odrestaurowany.

Opracowanie:Maria Gonta
Data danych:2008-07-12
Nazwisk: 3

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
DOBROWOLSKIDYMITRYKRIEGSGEF.J.R.2481917-10-07--- -
HEHNEDADFRIEDRICHLANDS.11 L.J.R.181915-09-06--- -
MATIZELKLEMENSLDST12 J.R. 3301916-06-05--- -


Powrót do strony głównej