Juraciszki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, obwód grodzieński, rejon Iwje
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Niewielkie miasteczko w obwodzie grodzieńskim, obwód Iwje, dawniej – pow. wołożyński, gm.Juraciszki w woj.nowogródzkim położone przy asfaltowej drodze z Iwja do Oszmian. W jego pdn.-wsch. części, przy ul.Sowietskij Piereułok znajdują się fragmenty cmentarza z I wojny. Obecnie jest to niewielki, ogrodzony drewnianym płotem kwadrat ( ok. 5 x 5m) otoczony domami mieszkalnymi. W części centralnej widoczny duży obelisk z kamiennych ciosów z napisem na jednej ze ścian:

DIVISIONS STRABSQUARTIEN
1915-1918
65 LANDWEHR DIVISION V.BREUGELL
Ani kwatery, ani mogiły nie zachowały się. Trudno również ustalić dziś pierwotną wielkość cmentarza oraz ilość pochowanych na nim żołnierzy.

Opracowanie:Maria Gonta
Data danych:2008-07-12
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej