Nieśwież


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, obwód miński, rejon nieświeski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz katolicki
Opis:

Dziś obwód miński, rejon nieświeski, dawniej – powiat nieświeski, woj.nowogródzkie.
Miasto rejonowe ok.45km na wsch. od Baranowicz nad rzeka Uszą. W przeszłości stolica ordynacji nieświeskiej Radziwiłłów. Zamek nieświeski zachował się do dnia dzisiejszego. Po wojnie umieszczono w nim szpital, później sanatorium wojskowe. Od kilku lat prowadzone są w nim prace remontowe nie mające raczej nic wspólnego z nadzorem konserwatora zabytków.
Przy drodze wylotowej z miasta w kierunku Klecka zlokalizowany jest cmentarz katolicki. W płn.-wsch. jego części znajduje się kwatera funkcjonariuszy Policji Państwowej z 1926r. z 11 pochówkami, poświęcona zamordowanym, najczęściej na placówkach granicznych, policjantom powiatu nieświeskiego.
Nieopodal usytuowana jest pojedyncza mogiła z okresu I wojny światowej.

Opracowanie:Maria Gonta
Data danych:2008-07-12
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej