Nowogródek


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, obwód grodzieński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz katolicki
Opis:

Dziś obwód grodzieński, dawniej – rejon, powiat i województwo nowogródzkie.
Miasto położone w połowie drogi między Lidą i Baranowiczami.
W listopadzie 1915 r do Nowogródka wkroczyły oddziały X. armii niemieckiej, miesiąc później miasto zajęli bolszewicy, w kwietniu 1919 - wojsko polskie. Musiało to skutkować potyczkami i bitwami, a polegli żołnierze zostali pochowani na miejscowym cmentarzu katolickim. Nekropolia znajduje się w pdn. części miasta i graniczy z cmentarzem prawosławnym. Nieduży jej fragment zajmują zdewastowane pozostałości kwatery żołnierzy niemieckich z I wojny. Brak informacji o ilości pochowanych.

Opracowanie:Maria Gonta
Data danych:2008-07-12
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej