Rubieżewicze


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, obwód miński, rejon stołpecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz katolicki
Opis:

Dziś obwód miński w rejonie stołpeckim, dawniej – pow.stołpecki, gmina Rubieżewicze w woj.nowogródzkim. Niewielkie miasteczko ok. 30 km na płn. od Stołpcy w pobliżu przedwojennej granicy polsko-sowieckiej. Na cmentarzu katolickim (dawniej parafialnym) znajduje się kwatera wojskowa z drewnianym krzyżem i inskrypcją poświęconą poległym żołnierzom:

POKÓJ WIECZNY, SŁAWA BOHATEROM (1939-1945)
SPOCZYWAJĄ W BOGU W BRATNIEJ MOGILE
NIEZNANI ŻOŁNIERZE
POLEGLI W I-SZĄ I II-GĄ WOJNĘ ŚWIATOWĄ
UMARLI ABYŚMY WOLNI BYLI
Są tam również krzyże poświęcone nieznanym żołnierzom poległym w latach 1920-1939-1943 i krzyż NIEZNANYM OBROŃCOM OJCZYZNY POLEGŁYM W 1920r – 11 żołnierzy i w 1939r – 2 żołnierzy KOP.
Wśród cmentarnych nagrobków, w kwaterze rodziny Wilkockich - inskrypcja poświęcona dwóm synom: Józefowi i Frankowi z adnotacją „zginęli na wojnie”.

Opracowanie:Maria Gonta
Data danych:2008-07-12
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
WILKOCKIFRANCISZEK--1919-??-??--- -
WILKOCKIJÓZEF--1915-??-??--- -


Powrót do strony głównej