Słonim


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, obwód grodzieński, rejon słonimski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz katolicki - kwatera
Opis:

Dziś obwód grodzieński w rejonie słonimskim, dawniej – pow.słonimski w woj.nowogródzkim. Duże miasto rejonowe nad rzeką Szczarą. Jedno z najstarszych miast Rzeczypospolitej (istniało już w X wieku)., związane z hetmanem Michałem Kazimierzem Ogińskim, twórcą Kanału Ogińskiego łączącego Szczarę i Jasiołdę, a poprzez obie rzeki - dorzecze Dniepru i Niemna, otwierając tym samym drogę od morza do morza.
W mieście zachowało się do dzisiaj kilka nekropolii (w tym 3 katolickie).
Na cmentarzu katolickim, tzw.”różańskim” zlokalizowana jest kwatera wojenna żołnierzy rosyjskich i niemieckich z okresu I wojny. Zachował się krzyż katolicki i prawosławny oraz tablica z napisami w języku niemieckim i rosyjskim:

TUTAJ SPOCZYWAJA ŻOŁNIERZE
OFIARY PIERWSZEJ WOJNY
Nazwiska pochowanych w kwaterze nie są znane.
Na tym samym cmentarzu znajduje się również zniszczona kwatera żołnierzy polskich poległych w 1920r. Zachowały się ślady ok.100 mogił ziemnych i jedynie 3 imienne nagrobki.
Na cmentarzu tatarskim położonym wśród lasów na płn.-wsch. od drogi Słonim-Zdzięcioł postawiono w 1915r duży obelisk. Był on poświęcony 10 muzułmanom z wojska rosyjskiego zmarłym z ran w szpitalu wojskowym w Słonimu.

Opracowanie:Maria Gonta
Data danych:2008-07-12
Nazwisk: 3

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BOUSIAKANTONIKP.SZTABU-1920-??-??--- -
KULESZAWŁADYSŁAWSZER.-1920-??-??--- -
POSPIESZYŃSKI-SIERŻ.-1920-??-??--- -


Powrót do strony głównej