Pabianice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Pabianice, pow. pabianicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - kwatera
Opis:

Dawny cmentarz wojenny przeniesiono do Gadki Starej. Na cmentarzu grzebalnym zachował się jeden nagrobek betonowy – bezimienny.
[Foto: Krzysztof Malinowski]

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Michał Jagiełło
Data danych:2014-07-30
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej