Bielsk


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Bielsk, pow. płocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - kwatera
Opis:

Kwatera wojenna na cmentarzu parafialnym w Bielsku. Brak nagrobków, zarysów grobów lub pól grobowych. Pomnik z ciosów kamiennych z napisem:
359 – DEUTSCHE - 66 OSTERREICHER - 205 RUSSEN - NACH KAMPF - IN FRIEDEN - R.J.P.
Pochowano tu 359 żołnierzy armii niemieckiej, 66 żołnierzy austro-węgierskich i 205 żołnierzy rosyjskich poległych w lutym 1915 r. Polegli żołnierze austriaccy służyli w 3 Dywizji Kawalerii z Wiednia, która walczyła w rejonie Bielska i Drobina

Opracowanie:Krzysztof Menel
Data danych:2008-07-17
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej