Zalew


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Lutomiersk, pow. pabianicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła zbiorowa
Opis:

Z Drogi Krajowej nr 71 w miejscowości Porszewice skręcamy w stronę Lutomierska, po przejechaniu 4,4 km, w miejscowości Prusinowiczki, skręcamy w lewo w drogę gruntową na Legędzin. Po 1 km przy posesji Zalew 178 skręcamy w lewo, w drogę polną. Po 0,4 km jesteśmy na miejscu pochówku poległych w ! wojnie.
Ma miejscu duży kopiec ziemny zwieńczony metalowym krzyżem. Brak zachowanych inskrypcji.

Opracowanie:Tomasz Wybrański
Data danych:2010-07-16
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej