Stare Uściany


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pisz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Stary parafialny cmentarz wiejski.
Na cmentarzu mogiła poległego w czasie ataku rosyjskiego mieszkańca wioski.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2008-08-15
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
JOSMIGJULIUS--1914--- cywilna ofiara wojny


Powrót do strony głównej