Gieczno


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zgierz, pow. zgierski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Kwatera wojenna
Opis:

Kwatera wojenna na cmentarzu parafialnym. Właściwie pojedynczy grób nieznanego z nazwiska żołnierza rosyjskiego. Grób znajduje się w końcu cmentarza, na grobie tabliczka NIEZNANY ŻOŁNIERZ ARMII ROSYJSKIEJ POLEGŁY W LISTOPADZIE 1914 ROKU.
Po środku cmentarza z lewej strony znajduje się grób polskiego legionisty. Napis na grobie:
LUCJAN
WOLFRAM
ŻOŁNIERZ I BRYG. LEG. J. PIŁSUDSKIEGO
STUDENT POLITECHNIKI WARSZ.
UR. 7.I.1898 R.
ZM. 1.V.1918 R.

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej