Pogobie Tylne


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pisz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Mogiła z walk 1914/15 na cmentarzu wiejskim z w Pogobiu Tylnym. Pochowanych dwóch nieznanych Rosjan.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2008-08-17
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej