Szymonka II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Ryn, pow. giżycki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - mogiła zbiorowa
Opis:

Mogiła zbiorowa na starym wiejskim cmentarzu.
[Foto: Mieczysław Raczyński]

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2008-09-27
Nazwisk: 4

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
FUCHSJAKUBUFFZ.4 KOMP. LANDST. BATAL. DARMSTADT IV---- -
LEMPKARLLANDSTM.4 KOMP. LANDST. BATAL. DARMSTADT IV---- -
LOOSADOLFLANDSTM.4 KOMP. LANDST. BATAL. DARMSTADT IV---- -
MERSEPETERLANDSTM.4 KOMP. LANDST. BATAL. DARMSTADT IV---- -


Powrót do strony głównej