Dygowo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Dygowo, pow. kołobrzeski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik przy kociele.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej