Zielenica


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Malechowo, pow. sławieński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik znajduje się w centralnej części dawnego cmentarza wiejskiego, około kilometra w kierunku północno-zachodnim od skraju wsi, przy drodze do Lejkowa.
Nosi ślady po zdemontowanych elementach metalowych i nieczytelne fragmenty napisów.

Opracowanie:Romuald Kowalczyk
Data danych:2015-11-20
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej