Hejdyk


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pisz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Mogiła rosyjska na cmentarzu wiejskim, w mogile spoczywa 2 nieznanych Rosjan poległych na przełomie 1914-15 r.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2008-08-23
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej