Wadowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Wadowice, pow. wadowicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

W sąsiedztwie cmentarza komunalnego w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego znajduje się cmentarz wojskowy, wspólne miejsce spoczynku żołnierzy z I i II wojny światowej oraz żołnierzy radzieckich. Założyli go żołnierze ze szpitala wojskowego stacjonującego w mieście 56. pułku piechoty, w czasie wielkiej epidemii tyfusu i cholery. Pierwszy pochówek miał miejsce w 1849 r. Do 1918 r. pogrzebano tu blisko 1,5 tys. żołnierzy. Ponad połowę z nich stanowili mieszkańcy ziemi wadowickiej, wcieleni do armii austriackiej. W 1938 r. dokonano komasacji cmentarza. W wyniku tych prac utworzono cztery wielkie mogiły zbiorowe - austriacką, polską, niemiecką i rosyjską. Po II wojnie światowej zmieniono status cmentarza, przeznaczając go na pochówki żołnierzy polskich i sowieckich poległych w walkach o wyzwolenie powiatu wadowickiego. W 1967 r. przeprowadzono renowację obiektu i podzielono cmentarz na część sowiecką i polską. W latach 80. nekropolię wpisano do rejestru zabytków.
Przy alejkach znajdują krzyże metalowe lub kamienne. Zachowały się 4 nagrobki/ pomniki z nazwiskami z okresu I wś.

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2008-08-30
Nazwisk: 4

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
WÓJCIKTOMASZ--1915-04-02--RABKA -
VARGOVGSAYGEORG--1915-1885WĘGRY -
TEUFELLEOPOLD--1917--- -
DORAUADAM--1919--- -


Powrót do strony głównej