Tarłów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Tarłów, pow. opatowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - kwatera
Opis:

W dniach 30.06-03.07.1915 r. I Brygada Legionów Polskich walczyła w okolicy Tarłowa. Zdobyła silnie bronioną redutę tarłowską. Poległych legionistów pochowano na cmentarzu w Tarłowie, a na ich mogiłach wystawiono w 1929 r. pomnik z następującym napisem:
POLEGŁYM LEGIONISTOM POLSKIM NA POLACH TARŁOWSKICH W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ 30/VI - 2/VII 1915 r.
Według książki Marka Lisa "By nie zatarł ich czas" (2001), na cmentarzu parafialnym w Tarłowie pochowano co najmniej 844 poległych żołnierzy. Z dawnej kwatery wojennej zachowała się jedynie część położona koło pomnika i grobów legionistów. W 1917 r. istniało tu 13 mogił pojedynczych i 11 zbiorowych, w których pogrzebano 5 żołnierzy niemieckich, 114 austro-węgierskich, 28 rosyjskich i 11 legionistów I Brygady L.P. (m.in. spoczywa tu ppor. Karol Niedźwiedzki z 1 pp Legionów Polskich, poległy 01.07.1915). W okresie międzywojennym na tutejszy cmentarz przeniesiono szczątki poległych żołnierzy z mogił i likwidowanych cmentarzy wojennych w Czekaszewicach, Dorotce i Woli Pawłowskiej.
Dane kilkudziesięciu pochowanych są znane, ale nie zostały upamiętnione na cmentarzu.

Opracowanie:Krzysztof Menel, Dariusz Nowiński
Data danych:2008-09-09
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej