Stupsk


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Stupsk, pow. mławski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz żołnierzy niemieckich poległych w 1915 r. Zlokalizowany przy wjeździe do Stupska drogą od strony wsi Strzałkowo. Na terenie cmentarza ułożono w trzech rzędach 53 tablice. Powierzchnia pulpitowych betonowych tablic zwietrzała w stopniu uniemożliwiającym odczytanie napisów. Jedynie na niektórych z nich można odczytać imiona poległych lub ich przydziały służbowe. Z odczytanych fragmentów napisów wynika, że wielu z pochowanych tu żołnierzy służyło w pododdziałach L.I.R. 17, pułku wchodzącego w skład Division Breugel (85 Dywizja Landwehry). Dywizja ta toczyła walki pozycyjne w rejonie Mławy od połowy listopada 1914 do lipca 1915 r.

Opracowanie:Krzysztof Menel
Data danych:2008-09-18
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
CORIELY (CORLELY?)CHRISTIANLDST.6/L.J.R. 171915-03-06--- -


Powrót do strony głównej