Wieściszowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Marciszów, pow. kamiennogórski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Na przykościelnym cmentarzu znajduje się pomnik poświęcony pamięci ofiarom I wojny światowej z napisem w języku niemieckim:
Zum ehrenden Andenken an ihre im Weltkriege 1914-1918 gebliebenen Helden. Die dankbare Gemeinde Rohnau.

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2009-09-17
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej