Dziwiszów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Jeżów Sudecki, pow. jeleniogórski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Na przykościelnym cmentarzu znajduje się metalowa płyta w kamiennym obelisku z napisem: Dem Gedächtnis der Gefallenen Helden 1914-1918 R.G.V. Bebisdorf.
RGV to Riesengebirgsverein czyli odpowiednik naszego karkonoskiego PTTK. Obelisk stał pierwotnie na innym miejscu, możliwe że przed kościołem, gdzie teraz na cokole stoi Matka Boska.

Opracowanie:Arkadiusz Kubala, Tomasz Wajda
Data danych:2017-06-17
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej