Wałbrzych II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Wałbrzych, pow. wałbrzyski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Wałbrzych, ul. Wł. Jagiełły.
Kiedyś jedno z największych tego typu miejsc pamięci w całych Niemczech, imponująca budowla. Na brązowych tablicach widniały nazwiska 177 000 (!) mieszkańców Dolnego Śląska poległych w I w ś. Obecnie ruina, tablic brak.

Opracowanie:Jolanta Mazur, Katarzyna Gomułka
Data danych:2009-11-03
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej