Porszewice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pabianice, pow. pabianicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Kwatera wojenna
Opis:

W okolicy Nadleśnictwo utworzyło teren rekreacyjno-dydaktyczny "Uroczysko Porszewice". Teren cmentarza został włączony do kompleksu jako ciekawostka. Cmentarz oznaczono tablicą informacyjną a na terenie powstał upamiętniający pomnik.
Z pochowanych w tym miejscu 164 niemieckich żołnierzy zachował się jeden imienny nagrobek. Pełna lista pochowanych poległych znajduje się w Aktach Gminy Górka Pabianicka (APŁ, sygn. 170, dokument 24).

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Witold Mazuchowski, Bogdan Miszczak
Data danych:2016-04-08
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
LINDLERPAULSZER.3. J. R. 1411914-12-03--- -


Powrót do strony głównej