Opatów II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Opatów, pow. opatowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny zlokalizowany w Opatowie przy ul. Cmentarnej. Według książki Marka Lisa, "By nie zatarł ich czas" (2001), w dwudziestu dwóch mogiłach zbiorowych pogrzebano 921 żołnierzy poległych podczas I wojny światowej. Spoczywa tu 113 żołnierzy niemieckich, 722 austro-węgierskich i 94 rosyjskich. Brak informacji o pochówkach żołnierzy Legionów Polskich. W punkcie centralnym cmentarza symboliczna mogiła – pomnik kapitana Pększyc-Grudzińskiego, który prawdopodobnie spoczywa w Baćkowicach.
Na cmentarzu pochowano również szczątki osób poległych lub zamordowanych podczas II wojny światowej.

Opracowanie:Krzysztof Menel, Dariusz Nowiński
Data danych:2008-10-06
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
PĘKSZYC-GRUDZIŃSKIFRANCISZEKKPT.D-CA 2 KOMP. VI BAONU I BR. L.P.1915-06-03ŻERNIKI / MODLIBORZYCE1885-05-23SOKAL -


Powrót do strony głównej