Kruszyn


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Bolesławiec, pow. bolesławiecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pozostałość po pomniku ofiar I wojny światowej w parku pałacowym.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej