Wojcieszyn


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pielgrzymka, pow. złotoryjski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik poległych w I wojnie światowej przy murze miejscowego cmentarza. Napisy skute.

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2012-03-22
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej