Zagrodno I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zagrodno, pow. złotoryjski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Przy drodze wiodącej w kierunku cmentarza, znajduje się pomnik poległych w wojnach francusko-pruskich oraz w I wojnie światowej, widniejący na starych widokówkach. Obecnie pomnik przerobiony, z figurą Św. Franciszka, pozostały dwie charakterystyczne kule.

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2015-07-25
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej