Zachełmie


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Podgórzyn, pow. jeleniogórski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik przy drodze do Przesieki. Dawny napis został wymazany. Zachowały się tylko pierwsze dwa słowa: Es fanden. Drugi napis zachował się na dole pomnika: DIE DANKBARE GEMEINDE SAALBERG KYNWASSER, czyli "wdzięczna gmina Zachełmie i Podzamcze".

Opracowanie:Arkadiusz Kubala
Data danych:2008-09-10
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej