Ranty I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wydminy, pow. giżycki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Miejsce spoczynku 1 żołnierza armii niemieckiej.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2008-02-11
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BÖTTCHER-WEHRM.3 LDW. ESKDR. KÜR. REGT. 51914-1915--- -


Powrót do strony głównej