Ranty II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wydminy, pow. giżycki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2008-02-11
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej