Przesieka


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Podgórzyn, pow. jeleniogórski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Zaadaptowany niedługo po II wojnie św. pomnik niemiecki, najprawdopodobniej poświęcony poległym mieszkańcom Przesieki (Hain) w I w.ś. Napisy niemieckie zatarto, malując niezbyt staranne słowa: "BOHATEROM poległym na tej ziemi w walce o WOLNOŚĆ i DEMOKRACJĘ. MATEJKOWICE 22 lipiec 1946 r."
Matejkowice to powojenna, krótkotrwała nazwa Przesieki.

Opracowanie:Arkadiusz Kubala
Data danych:2008-11-03
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej