Łopiennik Nadrzeczny


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Łopiennik Górny, pow. krasnostawski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny z I wojny światowej w Łopienniku Nadrzecznym. Założony w 1915 roku przez Austriaków (w Krasnymstawie stacjonowała jedna z 4 kompanii grobów wojennych, jakie zostały utworzone na terenie woj. lubelskiego). Położony jest przy trasie Lublin - Krasnystaw, na południowo - wschodnim skraju lasu i ma kształt prostokąta o pow. około 1200 m kw. Ogrodzony jest drutem kolczastym rozciągniętym na metalowych słupkach. W lewym narożniku (patrząc od strony jezdni) znajduje się symboliczna wieża (kaplica) wykonana z białego kamienia, na której umocowana jest tablica informacyjna. Teren cmentarza położony jest poniżej poziomu jezdni i był porośnięty drzewami, które leśnicy usunęli odsłaniając w ten sposób widok na cmentarz. We frontowej części ogrodzenia jest metalowa brama, za którą stoi krzyż i dwie tablice pamiątkowe ufundowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych i Austriacki Czarny Krzyż. We wrześniu 2008 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia symbolicznej mogiły. Złożono wieńce i kwiaty. Na cmentarzu nie ma krzyży ani tabliczek z inskrypcjami. Zatarty jest pierwotny układ mogił.

Opracowanie:Wiesław Gwarda
Data danych:2008-11-07
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej