Okunin


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Sulechów, pow. zielonogórski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

W centrum wsi znajduje się pomnik wykonany z głazu narzutowego, bloku granitu oraz kamieni polnych. Wymiary: wys. 290 cm, szer. 171 cm i gr. 129 cm. Od strony frontowej, na umieszczonym centralnie głazie, wyryte daty 1914 1918, pomiędzy którymi znajduje się krzyż kawalerski a pod nimi lista poległych mieszkańców wsi wraz z datami ich śmierci. Poniżej na bloku granitowym ogólne przesłanie pomnika. Za pomnikiem znajdowała się ozdobna zieleń, przed nim drewniane ogrodzenie.
Pomnik przetrwał do dnia dzisiejszego w niemal niezmienionej formie, wciąż czytelnych jest większość zapisów inskrypcji (skute ostatnia linia z nazwiskiem oraz poszczególne litery na płycie granitowej). Miejsce sprawia wrażenie zapomnianego, co zapewne uchroniło pomnik przed większą dewastacją. Dość osobliwie wyglądają dwie tuje wyrastające z obu narożników pomnika, których korzenie wrastają w szczeliny z tynkiem. Brak ogrodzenia.

Opracowanie:Błażej Mościpan
Data danych:2016-10-08
Nazwisk: 10

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
KURTZERWILHELM--1914-10-01--- -
STEPHANREINHOLD--1915-05-02--- -
RAHRKARL--1915-05-15--- -
LIETZEFRANZ--1915-09-28--- -
SCHULZROBERT--1915-10-15--- -
ZIMMERMANN vonFRIEDRICH--1917-01-22--- -
STEPHANWILHELM--1918-04-18--- -
KALLISKEWILHELM--1917-09-10--- -
FEISTERREINHOLD--1917-10-16--- -
KNISPELWILHELM--1918-10-21--- -


Powrót do strony głównej