Borzymy II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kalinowo, pow. ełcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz Wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny w Borzymach położony jest naprzeciw cmentarza wiejskiego. W zbiorowych mogiłach spoczywa tu 73 żołnierzy niemieckich i 54 rosyjskich. Cmentarz został odnowiony przez młodzież z Polski i Niemiec w 2006 roku.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2008-08-11
Nazwisk: 5

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
--OFFIZ. STELLRES. INF. RGT. 2281914--- -
DIETZEEBERHARDLTN.RES. PION. KOMP. 491914-10-25--- -
FRANKEERWINMUSK.1 KOMP. RES. INF. RGT. 2251914-10-28--- -
MATTERNFRIEDRICHFELDW.7 KOMP. RES. INF. RGT. 2281914-10-24--- -
MEYERGEORGHPTM.D. LDST.6 KOMP. RES. INF. RGT. 2311914-10-24--- -


Powrót do strony głównej