Łódź-Mileszki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:część miasta Łódź
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Kamienny nagrobek
Opis:

Pojedynczy nagrobek na cmentarzu parafialnym w Mileszkach (ul. Frezjowa). Kamienny obelisk z wkutym żeliwnym krzyżem. Grób zlokalizowany ok. 50m od wejścia po prawej stronie głównej alejki.

Opracowanie:Waldemar Fronczak
Data danych:
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
NIESSEN vonULLRICH--1914-12-04--- płyta I



Powrót do strony głównej