Lutomia


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Świebodzice, pow. świdnicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

W pobliżu wieży kościoła ewangelickiego pomnik poległych z I w. ś. z umieszczonym po II w. ś. polskim napisem "Bojownikom o wolność 9.05.1945" i dodaną na szczycie tablicą z orłem.

Opracowanie:Arkadiusz Kubala, Tomasz Wajda
Data danych:2008-11-10
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej