Roztocznik


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Dzierżoniów, pow. dzierżoniowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik przy drodze dojazdowej do pałacu w postaci głazu. Wyryty krzyż i napis: "Ev. Joh. 15.V 13. Den fürs Vaterland 1914-1919 Gefallenen a. d. Herrsch. Langenbielau, Markt Borau u.d. Gemeinde Olbersdorf". Po II w. ś. napis został przykryty tablicą z polską inskrypcją. Ponowne odsłonięcie odrestaurowanego napisu nastapiło 28 maja 2001 r.

Opracowanie:Arkadiusz Kubala, Tomasz Wajda
Data danych:2008-11-10
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej