Siekierczyn I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Siekierczyn, pow. lubański
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

W pobliżu kościoła, przy szosie stoi pomnik poległych w I wojny światowej, zaadaptowany jako pomnik żołnierzy WP. W 1966 r. dodano tablicę marmurową z napisem poświęconym żołnierzom poległym przy forsowaniu Nysy Łużyckiej w 1945 r.

Opracowanie:Arkadiusz Kubala
Data danych:2008-11-10
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej