Kościelniki Średnie


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Leśna, pow. lubański
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Przy ruinie kościoła kamienny obelisk zwieńczony metalowym krzyżem.

Opracowanie:Arkadiusz Kubala, Anna Weryszko
Data danych:2008-11-10
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej