Jerzmanki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zgorzelec, pow. zgorzelecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Dawny pomnik z zatartymi napisami.

Opracowanie:Arkadiusz Kubala, Tomasz Wajda
Data danych:2008-11-10
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej