Łażany


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Żarów, pow. świdnicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pozostałości okazałego pomnika. Zachował się napis HELDEN.

Opracowanie:Arkadiusz Kubala, Tomasz Wajda
Data danych:2008-11-10
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej