Jugowa


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Dobromierz, pow. świdnicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Tablica wmurowana w mur kościelny. Większość nazwisk zatarta i nieczytelna.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-06-14
Nazwisk: 14

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BERGM?--1918-07-08--- -
BERNERRICH. INF.-1915-03-14--- -
GIERTHHERM.INF.-1915-08-05--- -
GIES??ERNSTKURASS.-1915-09-22--- -
KUSCHEWILH.INF.-1915-12-25--- -
MOSIG?INF.-1918-06-09--- -
NICHLERWITZOSK.RES.-1915-05-05--- -
NICHLERWITZ?INF.-1915-11-21--- -
NICHLERWITZPAUL?-1918-12-31--- -
RÖHRIGHEINR.MUSK.-1914-10-12--- -
ROLKEWILH.RES.-1915-02-20--- -
TAUBOROSK.FUS.-1915-07-11--- -
VOLKMANNPETERKGFR.-1915-02-20--- -
WEISSGUSTAVINF.-1916-05-02--- -


Powrót do strony głównej