Młodziejów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Piaski, pow. świdnicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Położony na północny wschód od wsi obok trasy Lublin - Krasnystaw. Założony na planie kwadratu, o boku ok. 30m. Otoczony był wałem ziemnym, obecnie ogrodzony metalowym płotem wykonanym z przęseł. Od strony jezdni znajduje się dwuskrzydłowa brama, zamknięta na kłódkę.
Pierwotny układ mogił zatarty. Zachowały się dwa kopce (9,5x4,5 m i 7,5x6 m). W centralnej części cmentarza pomnik z napisem:
"Tu spoczywają żołnierze rosyjscy, austro-węgierscy, niemieccy polegli w czasie I wojny światowej 1915 r."
Za pierwszoplanowym pomnikiem stoi cokół kamienno-betonowy, który pełnił przed laty rolę pomnika (bez napisów).
Teren porasta kilkanaście drzew w tym kilka starych klonów. Brak krzyży i tabliczek z inskrypcjami. Pochowano tu ok. 900 żołnierzy. Założony przez Austriaków.
Na podstawie opisu wykonanego na miejscu, fot. i APL CK Kom. Pow. Lub.

Opracowanie:Wiesław Gwarda
Data danych:2009-01-01
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej