Kręgi Nowe


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wyszków, pow. wyszkowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny w formie ziemnego kopca położony jest na polu ok. 100 metrów od szosy Serock - Wyszków, po wschodniej stronie drogi do m. Sitno. Pochowano tu nieustaloną liczbę żołnierzy poległych latem 1915 roku.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2009-01-08
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej