Komorowo (gm. Ostrów Maz.)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Ostrów Mazowiecka, pow. ostrowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny znajduje się na polu na północny zachód od wsi, po prawej stronie drogi Ostrów - Czerwin. Na ziemnym kopcu symboliczne zbiorowe mogiły obłożono polnymi kamieniami, postawiono krzyże. Cmentarz zadbany i oznaczony tabliczką - strzałką.
Pochowano tu nieznaną liczbę żołnierzy poległych w połowie lipca 1915 roku.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2009-02-03
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej