Chełsty


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Różan, pow. makowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz zarośnięty trawą i krzakami, ślady mogił ziemnych jeszcze widoczne. Brak zachowanych nagrobków i nazwisk.

Opracowanie:Roman Rosiński
Data danych:2009-04-05
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej