Pilchowice I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pilchowice, pow. gliwicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - mogiła
Opis:

Cmentarz parafialny parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, Pilchowice ul. Dworcowa 35

Opracowanie:Konrad Krupa
Data danych:2009-05-18
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
HOSCHEKJOHANNESFLUGZEUGFÜHRER-1916-08-11FRANCJA1888-03-24- -


Powrót do strony głównej